Přihláška ke členství

Chcete se stát členem ČSPI?

 Oslovily vás stanovy nebo činnost Společnosti tak, že se chcete stát jejím členem a rozšířit řady těch, kdo se nechtějí smířit s narůstajícím rasismem, antisemitismem a neonacismem?

Zájemci o členství v ČSPI získají přihlášku na adrese:

Česká společnost přátel Izraele, 17. listopadu 1234, 535 01 Přelouč