Zapomínání jako příznak nemoci

Jde-li o poruchu funkce mozku, nikdo s tím moc nenadělá. Horší je zapomínání vědomé. Nikdo z těch 10 292 nacisty zavražděných židovských občanů Československa si nezaslouží, aby byl zapomenut. Zemřeli jen proto, že patřili k židovskému národu. Holokaust si připomínají parlamenty civilizovaných zemí. Je chvályhodné, připomínat si nevinné oběti ze všech měst a obcí naší vlasti, deportované nacisty do Terezína a následně do Osvětimi.

Zpěvem české hymny dali najevo svůj vztah ke své vlasti. Přínos židovských obyvatel české kultuře a průmyslu je nesporný. Nechť je připomínání jejich oběti alespoň slabou formou poděkování. Proto vítám nabídku sbormistra Ing. Marka Šlechty. Připojme se podle svých možností.

Za Českou společnost přátel Izraele
Mgr. Karel Orlík, předseda

Zpěv léčí nejen jednotlivce, ale také společnost:
Sborovým happeningem připomeňme tragickou událost našich dějin

Vážení sbormistři, vážení zpěváci,
vokální soubor Geshem pořádá v rámci svého programu Pomoc potřebným podporovaného
Magistrátem hl.m.Prahy celonárodní sborový happening na připomenutí největší hromadné vraždy v historii České republiky:
8. března 1944 bylo v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim – Birkenau zavražděno během jediné noci 3 792 nevinných mužů, žen a dětí, následně 10. až 12. července téhož roku bylo v průběhu dvou nocí stejným způsobem zavražděno 6 500 mužů, žen a dětí. Celkový počet obětí z tzv. Terezínského rodinného tábora přesáhl množství 10 000.
Potřební zde jsou ti, kterým bylo upřeno právo na život a budoucnost a jejich pozůstalí rodinní příslušníci. Dále jsou to všichni lidé, kteří jsou vystavováni rasové nenávisti. Důstojná forma připomenutí hrůzné události naší historie je mementem provokujícím svědomí, ale také hojícím žal, probuzením k poznání kruté pravdy, obviněním z lhostejnosti a varováním před nesmyslnou nenávistí, která nakonec zabíjí. Je výzvou k spravedlivému plnohodnotnému životu.
Vyzýváme všechny sbormistry profesionálních i amatérských vokálních těles, všechny profesionální i amatérské zpěváky, vokální tělesa jakéhokoliv obsazení i repertoárového zaměření v ČR, aby se svým pěveckým hlasem zapojili do celonárodního happeningu, kterým připomeneme největší hromadnou vraždu v dějinách naší země. Rádi bychom, aby se 7. března 2013, v předvečer šedesátého devátého výročí této tragické události, sešli na všech hlavních náměstích velkých i malých měst a obcí celé naší země zpěváci z různých
lokálních pěveckých souborů a zazpívali zde tři písně, které zpívali vězňové, když šli do plynu:
– Hatikva (Naděje) … tato zlidovělá píseň se později stala hymnou státu Izrael
– Shema Jisrael (Slyš Izraeli)… vyznání víry
– Kde domov můj … česká státní hymna
Součástí happeningu bude stručné připomenutí tragické události nejlépe přestavitelem města/obce nebo některým z organizujících, případně vhodně zvolená báseň apod.
Písně, které měli na rtech naši spoluobčané, když šli na smrt, jsou plné naděje, optimismu, radosti a duchovní síly. Jako takové je zpívejme, ať se stanou symbolem naděje našeho národa a ať právě připomenutí hrozivé události z našich dějin se stane katarzí probouzející k životu to nejhodnotnější
v nás. V případě Vašeho zájmu o účast na této celonárodní aktivitě si na e-mailovou adresu
marek.sle@seznam.cz napište o přihlašovací formulář. Po jeho vyplnění a odeslání obdržíte notový materiál a další bližší informace, týkající se koordinace v jednotlivých lokalitách.

Marek Šlechta
www.geshem.cz
00420 774 685 370

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Karel Orlík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář